Al decennialang is bekend dat we van het gebruik van fossiele brandstoffen af moeten. Niet alleen omdat bij de verbranding veel CO2 vrijkomt, maar ook omdat het einde van de voorraad ervan in zicht komt. Een van de onderdelen van de energietransitie, is het gebruik van fossiele brandstoffen in woningen. Om mee te koken, tapwater te verwarmen of om de woning mee te verwarmen. Hoewel nog niet iedereen overtuigd is van de noodzaak van de energietransitie, maken de sterk gestegen energieprijzen het afgelopen jaar verduurzaming een hot item. Hieronder vind je meer informatie over te nemen stappen als het gaat om verduurzaming van een oudere woning. Welk verduurzamingsadvies geldt er, afhankelijk van de huidige mate van duurzaamheid en  toekomstige manier van verwarmen?

Welke toekomstige warmtebron heeft een woning?

Oudere woningen gaan in de toekomst aangesloten worden op een warmtenet, of zullen door middel van een warmtepomp aan warm water komen. Gemeenten hebben dit jaar een warmtetransitievisie moeten opstellen. Hierin kunnen woningeigenaren nagaan welke vorm van verwarming in de toekomst waarschijnlijk toegepast zal worden in de woning.

Welke toekomstige warmtebron heeft een woning

Oudere woning die aangesloten gaat worden op een warmtenet

Zal de woning aangesloten worden op een warmtenet? Zorg dan dit in ieder geval voor die tijd de isolatie op orde is, en je radiatoren of vloerverwarming hebt die met lage temperatuur verwarming (LTV) uit de voeten kunnen. Eigenlijk is het zaak dit sowieso zo snel mogelijk aan te pakken, een lager energieverbruik kan momenteel maandelijks honderden euro’s aan energiemaandlasten schelen. Ook is het belangrijk om de komende jaren regelmatig CV onderhoud uit te laten voeren. Zo voorkom je niet alleen onnodig hoge energielasten, maar houd je je cv ketel in goede staat tot de overstap op het warmtenet. Vergeet tot slot niet om tijdig om het gasfornuis te vervangen door bijvoorbeeld een inductiekookplaat.

Oudere woning die voorzien zal moeten worden van een warmtepomp

Blijkt uit de plannen van de gemeente dat een woning zelfstandig zal moeten voorzien in een duurzame vorm van verwarming? Gezien de huidige hoge energieprijzen is het aan te raden zo snel mogelijk aan te slag te gaan met verduurzaming. Zorg er ook hier eerst voor dat de woning goed geïsoleerd is, anders is een alternatieve vorm van verwarming niet toereikend. Daarnaast dien je ook hier niet te vergeten radiatoren of vloerverwarming te laten plaatsen die geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming. Houd overigens bij verduurzaming momenteel rekening met behoorlijke wachttijden. Eerder dit jaar liep soms de wachttijd voor de plaatsing van een warmtepomp op tot een jaar, mede vanwege materiaal- en personeelstekorten.

De stand van zaken als het gaat om woningverduurzaming

De Nederlandse overheid heeft bepaalde doelen gesteld als het gaat om de energietransitie. Zo dienen in 2050 alle woningen in ons land aardgasvrij te zijn. In 2030 zal het al moeten gaan om anderhalf miljoen woningen. Hoewel we hiervoor niet helemaal op schema liggen, neemt het aantal aardgasvrije woningen ieder jaar toe. Nieuwbouwwoningen mogen in principe geen aansluiting op het aardgasnetwerk meer hebben, en dienen gebruik te maken van duurzamere alternatieven.

Bij bestaande woningen is dit echter een ander verhaal. Onlangs kwam nog naar buiten dat in 2021 de cv-ketel nog steeds het meest verkochte verwarmingsapparaat was. Het waren er zelfs meer dan in 2020, hoewel het aantal verkochte warmtepompen en aansluitingen op warmtenetten procentueel gezien sterker stegen.