Ouderen blijven langer thuis wonen tegenwoordig. Dat is niet uit luxe, maar vanwege de vergrijzing groeit de zorgvraag dusdanig dat het loont om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in zo groot mogelijke mate zelfstandig thuis blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk thuis wonen, zijn bepaalde voorzieningen voor ouderen in huis nodig. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen verschillende hulpmiddelen voor ouderen in huis en andere voorzieningen aangevraagd worden om ervoor te zorgen dat senioren langer thuis blijven wonen. We bespreken 11 Wmo-voorzieningen die langer thuis blijven wonen faciliteren.

Verhoogd toilet

Verhoogd toilet

Opstaan wordt lastiger naar mate je ouder wordt. Toch moet ieder mens meerdere malen per dag naar het toilet. Om ervoor te zorgen dat dit er niet toe leidt dat men iedere keer nauwelijks nog maar overeind kan komen van het toilet, kan een verhoogd toilet geplaatst worden. Dit maakt de noodzakelijke inspanning om overeind te komen kleiner.

Wandbeugels

Wandbeugels

Ook wandbeugels kunnen een huis seniorproof maken. Deze kunnen op verschillende plekken in huis letterlijk houvast bieden. Of het nu in het toilet of de badkamer is, of bij op- en afstapjes, wandbeugels kunnen een woning een stuk beter te navigeren maken voor senioren. Ook deze voorziening kan vanuit de Wmo geregeld worden.

Douchezitje

Douchezitje

Lang staan kan vermoeiend en ondoenlijk zijn als je ouder wordt. Zeker in een natte en gladde omgeving als de badkamer wanneer je gaat douchen. Via de Wmo kan geregeld worden dat er een douchezitje geïnstalleerd wordt in de badkamer, zodat men zittend kan douchen. Met behulp van wandbeugels, kan men vervolgens weer overeind komen.

Drempelaanpassingen

Drempelaanpassingen

Drempels kunnen een valrisico vormen voor senioren die er niet zo goed meer in slagen om hun benen op te tillen om stappen te maken. Om dit risico te voorkomen, kan via de Wmo gezorgd worden voor verlaging van drempels, of opgangen en afgangen aan beide zijden van een drempel.

Traplift

Traplift

Het is niet altijd mogelijk om alle noodzakelijke voorzieningen zoals een badkamer en een slaapkamer op de begane grond te realiseren. In dat geval is een traplift één van de hulpmiddelen in huis die via de Wmo geregeld kan worden. Zo kunnen senioren die moeite hebben met traplopen veilig naar boven en naar beneden komen, zodat men toch alle noodzakelijke voorzieningen kunnen bereiken.

Rolstoel of rollator

Rolstoel of rollator

Mensen die slecht ter been zijn, kunnen vanuit de Wmo een rolstoel of rollator krijgen. Op deze manier wordt men mobieler, wat zowel in huis als buitenhuis voor mogelijkheden zorgt die anders niet binnen handbereik zouden liggen. Het zorgt ervoor dat men meer zelf kan ondernemen.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Hoewel bovenstaande voorzieningen ervoor zorgen dat men meer zelf kan in huis, betekent dat natuurlijk niet dat een oudere die slecht ter been is alle huishoudelijke taken nog zelf kan uitvoeren. Het schoonhouden van de woning ligt bijvoorbeeld vaak niet meer binnen de fysieke mogelijkheden van iemand die lichamelijk verzwakt is en maar beperkt mobiel is. Daarom kan via de Wmo huishoudelijke aangevraagd worden. Helaas is dit wel iets waar veel op beknibbeld wordt om de stijgende kosten van de zorg uit de Wmo beperkt te houden.

Vervoersvoorzieningen in de regio

Vervoersvoorzieningen in de regio

Veel ouderen kunnen zelf niet meer (veilig) autorijden. Dat is heel vervelend, want dat beperkt je erg in je bewegingsvrijheid. Om dit enigszins te compenseren, zijn er gesubsidieerde voorzieningen voor vervoer binnen de regio waar ouderen gebruik van kunnen maken. Voor een laag bedrag kan men op die manier bijvoorbeeld naar het winkelcentrum om boodschappen te doen, of bij iemand op bezoek.

Boodschappenservice

Boodschappenservice

Niet iedere oudere die nog thuis kan wonen is in staat om zelf boodschappen te doen. Soms is zelf koken nog wel mogelijk, soms is het nodig om daar huishoudelijke hulp voor te ontvangen. In beide gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een boodschappenservice om ervoor te zorgen dat de thuiswonende oudere hetgeen hij of zij nodig heeft op thuis op voorraad kan hebben.

Maaltijdvoorziening

Maaltijdvoorziening

Soms is het praktischer om het koken helemaal uit te besteden. Een boterham smeren gaat vaak nog wel, maar koken is een grotere en gevaarlijkere uitdaging. Daarom kan er ook gebruik gemaakt worden van een maaltijdvoorziening waarbij de cliënt elke dag de warme maaltijd bezorgd krijgt en dus zowel de thuiswonende oudere als de huishoudelijke hulp of thuiszorg niet voor het eten hoeft te zorgen.

Klussenhulp

Klussenhulp

Hoewel door de stijgende kosten van de zorg men aangemoedigd wordt om bepaalde zaken binnen het eigen netwerk op te lossen, is het natuurlijk ook mogelijk dat er nauwelijks sprake is van een netwerk van familie of kennissen om de oudere in kwestie te helpen. Als er niemand is om op terug te vallen, maar er zijn wel klussen in en om huis die nodig uitgevoerd moeten worden, dan kan er aanspraak gedaan worden op klussenhulp om letterlijk de klus te klaren.

Wmo-voorzieningen kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. Het is niet zo bij Wmo-voorzieningen dat alles zonder meer gratis is. Er is wel degelijk sprake van een eigen bijdrage die men moet betalen. De hoogte daarvan hangt echter wel af van het inkomen en het eigen vermogen. Het is niet zo dat toegang tot gesubsidieerde Wmo-voorzieningen ontzegd kan worden aan ouderen met een hoog eigen vermogen. Er klinkt vanuit gemeentes echter wel een roep aan de Haagse politiek om een dergelijke toets wel in te voeren. Reken er in ieder geval zeker niet op dat de mogelijkheden vanuit de Wmo groter gaan worden, want gezien de stijgende kosten gaat er links en rechts alleen maar verder beknibbeld worden. Om te beginnen op het aantal uren huishoudelijke hulp, hoewel maatwerk altijd mogelijk zal moeten blijven.